Vilka är de sju egenskaperna hos den linjära korrelationskoefficienten?

Den linjära korrelationskoefficienten är en stor del av matematik och naturvetenskap. Den linjära korrelationskoefficienten är förhållandet mellan kovariansen och produkten av standardavvikelser för båda variablerna. Den här artikeln kommer att förklara egenskaperna hos en korrelationskoefficient och vad de betyder.

Egenskap 1

Korrelationskoefficienten ändrar inte mätskalan. Denna regel gäller endast om höjden uttrycks i meter eller fot; då ändras inte korrelationskoefficienten.

Egenskap 2

Tecknet för den linjära korrelationskoefficienten delas av kovariansen. En kovarians är ett mått på hur mycket två variabler förändras tillsammans.

Egendom 3

Den linjära korrelationskoefficienten är ett reellt tal mellan −1 och 1. Ett reellt tal är ett som representerar en punkt längs ett kontinuum, till exempel ett heltal eller ett rationellt tal som inte är ett heltal.

Egendom 4

Om den linjära korrelationskoefficienten tar värden närmare −1, är korrelationen stark och negativ, och kommer att bli starkare ju närmare den närmar sig −1.

Egendoom 5

Om den linjära korrelationskoefficienten tar värden nära 1, är korrelationen stark och positiv, och kommer därför att bli starkare ju närmare den närmar sig 1.

Egendom 6

Om en korrelationskoefficient tar värden närmare 0, är ​​korrelationen svag.

Egendom 7

Om r = 1 eller r = −1 (r är variabeln för en linjär korrelationskoefficient), det finns perfekt korrelation, och linjen på spridningsdiagrammet ökar eller minskar. Om r = 0 så finns det ingen linjär korrelation.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel