Vilka är de viktigaste antika floderna?

Eufratfloden

Joel Carillet / Getty Images

Mesopotamien var området mellan de två floderna, Tigris och Eufrat. Eufrat beskrivs som den sydligaste av de två floderna men förekommer även på kartor väster om Tigris. Den börjar i östra Turkiet, rinner genom Syrien och in i Mesopotamien (Irak) innan den ansluter sig till Tigris för att strömma in i Persiska viken.