Vilka är delmängderna av en linje i geometri?

I geometri är en linje en perfekt rak endimensionell figur som sträcker sig oändligt i båda riktningarna. Det finns två undergrupper, eller underkategorier, av linjer i geometrin: linjesegment och strålar.

Linjesegment

Ett linjesegment är en del av en linje som har två distinkta slutpunkter. På grund av dessa ändpunkter, till skillnad från en linje, sträcker sig ett linjesegment inte oändligt. Snarare är den ändlig, med en mätbar längd.

Strålar

En stråle är i huvudsak en hybrid mellan en linje och ett linjesegment. En stråle har exakt en ändpunkt – kallad dess ursprung – och sträcker sig oändligt i den andra riktningen. Liksom linjer är strålar oändliga och därför omätliga. Strålar kan ibland kallas halvlinjer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel