Vilka är några verkliga tillämpningar av trigonometri?

Trigonometri, grenen av matematik som beskriver förhållandet mellan vinklar och längder på trianglar, hjälpte tidiga upptäcktsresande att rita stjärnorna och navigera i haven. Numera finns trigonometri i allt från arkitektur till sicksacksaxar. Även om det kan tyckas som om trigonometri aldrig används utanför klassrummet, kan du bli förvånad över att lära dig hur ofta trigonometri och dess tillämpningar påträffas i den verkliga världen.

Arkitektur och teknik

Mycket av arkitektur och teknik bygger på triangulära stöd. När en ingenjör bestämmer längden på kablarna, höjden på stödtornen och vinkeln mellan de två när han mäter viktbelastning och brostyrka, hjälper trigonometri honom att beräkna de korrekta vinklarna. Det gör det också möjligt för byggare att korrekt lägga ut en böjd vägg, räkna ut rätt lutning på ett tak eller rätt höjd och stigning på en trappa. Du kan också använda trigonometri hemma för att bestämma höjden på ett träd på din fastighet utan att behöva klättra dussintals fot i luften, eller hitta kvadratfoten av ett böjt stycke land.

Musikteori och produktion

Trigonometri spelar en stor roll i musikteori och produktion. Ljudvågor färdas i ett upprepat vågmönster, som kan representeras grafiskt av sinus- och cosinusfunktioner. En enskild ton kan modelleras på en sinuskurva, och ett ackord kan modelleras med flera sinuskurvor som används i samband med varandra. En grafisk representation av musik gör att datorer kan skapa och förstå ljud. Det tillåter också ljudtekniker att visualisera ljudvågor så att de kan justera volym, tonhöjd och andra element för att skapa önskade ljudeffekter. Trigonometri spelar också en viktig roll vid högtalarplacering, eftersom vinklarna på ljudvågorna som träffar öronen kan påverka ljudkvaliteten.

Elektronektorer och trigonometri

Moderne kraftbolag använder växelström för att skicka el över långväga ledningar. I en växelström ändrar den elektriska laddningen regelbundet riktning för att leverera ström säkert och tillförlitligt till hem och företag. Elektroingenjörer använder trigonometri för att modellera detta flöde och riktningsändringen, med sinusfunktionen som används för att modellera spänningen. Varje gång du slår på en ljusströmbrytare eller slår på TV:n drar du nytta av en av trigonometrins många användningsområden.

Tillverkningsindustrin

Trigonometri spelar en stor roll i industrin, där den tillåter tillverkare att skapa allt från bilar till sicksacksaxar. Ingenjörer förlitar sig på trigonometriska relationer för att bestämma storlekarna och vinklarna på mekaniska delar som används i maskiner, verktyg och utrustning. Denna matematik spelar en viktig roll inom fordonsteknik, vilket gör att bilföretagen kan dimensionera varje del korrekt och se till att de fungerar säkert tillsammans. Trigonometri används också av sömmerskor där man kan bestämma vinkeln på pilar eller längden på tyget som behövs för att skapa en viss form av kjol eller skjorta med hjälp av grundläggande trigonometriska relationer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel