Vilka är omgivningsförhållandena för ytbehandling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder omgivningsförhållanden för ytbehandling?

Omgivningsförhållanden för ytbehandling avser rådande luft- och yttemperatur, relativ fuktighet och daggpunkten i den miljö där förberedelseprocessen pågår. En optimal ytförbehandling beror på omgivningsförhållandena och är avgörande för en långvarig och hållbar beläggning som ger maximal korrosionsskyddsprestanda.

Det är därför viktigt att bestämma förhållandena innan beredning och övervaka dem under berednings- och beläggningsprocessen för att säkerställa stark vidhäftning mellan ytan och beläggningen.

Kunskaper.se förklarar omgivningsförhållandena för ytpreparering

Ytprepareringen och beläggningsprocessen bör utföras inom området för omgivningsförhållanden som rekommenderas av tillverkaren. De förhållanden som kan påverka och försämra beläggningen eller målningsprocessen inkluderar extremt höga eller låga temperaturer, damm, starka vindar, regn, läckage av vatten eller ånga och luftföroreningar.

Bestämmande de omgivande förhållandena är viktiga, särskilt när vädret fortsätter att förändras allt eftersom arbetet fortskrider. De fem huvudsakliga omgivningsförhållandena som bör bestämmas inkluderar:

 • Yttemperatur – måste vara minst 5°F ( 3°C) över den omgivande luftens daggpunktstemperatur.
 • Lufttemperatur – bör ligga inom tillverkarens rekommendationer och inte under 40 °F (4,5°C) grader
 • Relativ luftfuktighet (RH) rekommenderas på 85%.
 • Dagpunktstemperatur – detta är den temperatur vid vilken fukt börjar kondensera på ytan och är en funktion av den relativa fuktigheten och lufttemperaturen.
 • Skillnad mellan daggpunkt och yttemperaturer – fukt kommer sannolikt att bildas om de är för nära eller lika; det rekommenderade värdet är minst 5°F (3°C).
 • Det finns både elektriska och mekaniska mätanordningar som används för att mäta dessa förhållanden. Lufttemperaturen bestäms med antingen en kvicksilvertermometer eller elektronikens digitala termometrar, medan den relativa luftfuktigheten bestäms med hjälp av psykrometern. De digitala instrumenten är enkla och ger snabbare och mer exakta mätningar jämfört med de mekaniska metoderna. Dessutom kan dessa vara tillgängliga i allt-i-ett-instrument, och funktionerna inkluderar larm som varnar när yt- och daggpunktstemperaturerna är för nära.

  De flesta beläggningar härdar inte korrekt vid hög RF, låg temperatur eller i dammiga eller regniga miljöer. Ytfukten påverkar beläggningarnas livslängd och prestanda och kan uppstå på grund av de extrema miljöförhållandena. Om beredningen eller beläggningen görs utanför de rekommenderade gränserna, kommer kvaliteten på beläggningen att minska och påverka den långsiktiga prestandan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?