Vilka är teorierna om passivitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder passivitetsteorier?

Teorier om passivitet är idéer som utvecklats för att förklara användbarheten av vissa aktiva metaller i den galvaniska serien för att ha viss korrosionsbeständighet när de utsätts för passiverande miljöer eller polarisering. Detta innebär att aktiva metaller kan göras passiva, så att de korroderar mindre jämfört med deras ursprungliga tillstånd, som korroderar snabbt. Det uppnås genom att reducera de anodiska reaktionerna som uppstår vid metallernas yta. Teorier om passivitet förklarar hur skydd uppnås i vissa strukturer genom utveckling av passiva filmer på ytan av det metalliska materialet.

Kunskaper.se förklarar teorier om passivitet

Teorier om passivitet bygger på bildandet av oxidfilmer på ytan av materialet som är i passivt tillstånd. Genom anodpolymerisation kan vissa metaller, som järn, bli passiva och på så sätt uppvisa viss korrosionsbeständighet. Oxidfilmerna kan existera när vissa metaller har uttalade korrosionshållfastheter, men ger mindre reaktioner med den omgivande miljön. När de genomgår dessa passiva tillstånd, närmar sig deras potential dem för ädelmetaller som inte reagerar lätt, som platina.

Teorierna om passivitet förklarar också essensen av adsorption i reduktionen av reaktionsaktivitet hos metallerna som kallas aktiva. Syreadsorptionen på ytan av dessa metaller förhindrar ytterligare anodreaktioner, vilket skyddar materialet från nedbrytning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?