Vilka pH-tal anses vara sura, basiska och neutrala?

Oavsett om du använder ett pH-kit för att säkerställa att poolvattnet är bekvämt att simma, utvärderar jordens pH för att odla en trädgård eller funderar på hur ett läkemedel mot magvärk neutraliserar matsmältningssyra, är begreppet pH lätt att se i den verkliga världen, till och med om den underliggande kemin är lite mer avancerad.

PH-skalan går från 0 till 14, där 7 är neutralt. Alla ämnen med ett pH-värde under 7 anses vara sura medan alla ämnen med ett pH-värde över 7 anses vara basiska eller alkaliska.

PH-värdet Skala

PH-skalan är inget nytt vetenskapligt begrepp. Faktum är att den introducerades 1909 av Sören Peter Lauritz Sørensen. Som biokemist uppfann Sorensen pH-skalan för att visualisera hur surt eller alkaliskt (basiskt) ett ämne är på en skala från 0 till 14. Medan 7 anses vara pH-neutralt är alla värden under 7 surt och alla värden över 7 är basiska.

PH-skalan är logaritmisk, vilket betyder att värdena finns i lika stora förhållande till varandra. Det betyder att när du flyttar uppåt på skalan från 14 till 0 är varje värde tio gånger surare än värdet under det. Till exempel, om ett ämne har ett pH på 6, är det ämnet tio gånger surare än ett ämne med ett neutralt pH på 7. När du går ner på skalan är varje värde tio gånger mer basiskt än värdet ovanför det, så ett ämne med pH 8 är tio gånger mer basiskt än det neutrala ämnet.

Exempel på syror och baser

Ibland är det bra att visualisera pH-skalan med vanliga hushållsämnen. Rent vatten har ett neutralt pH på 7. Några lättåtkomliga syror inkluderar vinäger, citronsaft, apelsinjuice, kaffe och läsk. Lättillgängliga basämnen inkluderar blekmedel, tvålvatten och magnesiamjölk. Även mänskligt blod har ett mätbart pH-värde, som vanligtvis ligger mellan 7,35 och 7,45. Om pH i humant blod faller under 6,8 eller stiger över 7,8 är resultatet dödligt.

Även om det är ganska enkelt att förstå hur man använder pH skala för att mäta om ett ämne är neutralt, surt eller alkaliskt, är kemin bakom pH lite mer komplex. Termen ”pH” står för ”vätepotential” eftersom pH verkligen är ett mått på laddade partiklar som kallas joner. Varje gång du har vatten (H2O), kommer några av vattenmolekylerna att brytas isär. Detta lämnar några negativt laddade hydroxidjoner (OH_) och några positivt laddade vätejoner (H+) i lösningen.

I rent vatten är dessa joner lika många och därför helt balanserade, vilket resulterar i ett neutralt pH. En syra donerar per definition vätejoner. Det betyder att när en syra löses i vatten tippar balansen mellan hydroxidjoner och vätejoner. Sura lösningar har alltid ett större antal vätejoner. Det motsatta är sant för basämnen, som accepterar vätejoner. När ett basiskt ämne löses i vatten har lösningen ett större antal hydroxidjoner.

Naturligtvis är det väsentliga för att förstå pH enklare och lämpar sig för verkliga tillämpningar. Från att underhålla en pool till att förbereda jord för en trädgård till att behandla magvärk, en grundläggande förståelse för pH är ett värdefullt verktyg.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?