Berika naturvetenskapliga läroplaner med annonser

Den typ av vetenskap som förekommer i populära annonser skiljer sig ofta från vad som presenteras i läroböcker och används i formella utbildningsmiljöer. Med tanke på deras förekomst kan annonser fungera som en språngbräda för att lära ut vetenskapligt innehåll och som redskap för informellt lärande om naturvetenskap.

Reklam ger ett sammanhang för eleverna att engagera sig i resonemang, argumentation, beslutsfattande och examination av vetenskapliga idéer. Som en undervisningsstrategi är användningen av annonser ett effektivt undervisningsverktyg som kan användas i det personliga klassrummet och för onlineinlärning.

Dessutom kan annonser användas för att lära ut och lära sig om naturvetenskap begrepp, för att undersöka ett påstående eller för att reda ut mediameddelanden:

 • Att använda populära annonser baserade på vetenskap resulterar i mer nyfikenhet, fler frågor och ett mer interaktivt lärande och undervisningsmiljö.
 • Annonser hjälper eleverna att göra utvärderingar om riktigheten av den vetenskapliga informationen i media.
 • Att analysera annonser kan göra eleverna mer medvetna om den vetenskapliga världen som omger dem samtidigt som det betonar vikten av att vara skeptiker mot den världen. Att identifiera det vetenskapliga innehållet som saknas i annonserna hjälper eleverna att fatta välgrundade beslut om innehållet eller produkten.

Utvalda annonser i synk med dina lektioner

Lärare försöker ständigt förbättra sina undervisningsplaner för att integrera nytt undervisningsmaterial i deras lektionsplaner. Att välja annonser kräver att lärare är uppmärksamma när de stöter på en annons eller reklam som kan vara relevant för att lära ut ett specifikt koncept. Alternativt har vissa webbplatser en databas med annonser med sökfilter som lärare kan använda för att hitta en annons som matchar lektionens fokus.

En grundläggande Google Bilder-sökning ger också hundratals tryckta annonser. Du kan använda söktermer som ”annonser”, ”reklamtavla” eller ”annonser + nyckelord.” Nyckeltermer kan vara vetenskapliga och variera baserat på det diskuterade innehållet, som ”ekologi”, ”socker”, ”protein”, ”enzym”, ”DNA” eller ”föroreningar”, eller så kan de vara breda, till exempel ”tvättmedel”. ,” ”bilar”, ”kosmetika”, ”mat” etc.

Mer konkret beror valet av annons på årskurs, innehåll och kompetens som läraren vill ha eleverna att öva på en viss aktivitet.

Betygsnivå: Annonser kan innehålla en enda vetenskaplig term eller en text. För lågstadie- och mellanstadieelever kan skyltannonser med grundläggande vetenskapliga termer, istället för en text, användas för att introducera ett visst begrepp eller för att motivera dem att tänka på det. Till exempel kan en skyltannons om föroreningar användas för att införa global uppvärmning, eller en om plastavfall kan introducera konceptet minska-återanvända-återvinna.

Alternativt kan annonser med vetenskapliga texter användas med gymnasieelever som generellt har en fördjupad förståelse för naturvetenskapligt innehåll. Till exempel kan en skönhetsprodukt användas för att diskutera DNA och gener eller en bilannons kan användas för att diskutera hastighet och bränsleförbrukning.

Innehållsfråga: Oavsett om allmän vetenskap, biologi, fysik , eller kemi, annonser erbjuder en mängd olika prover. Att hitta en relevant annons kräver att man varierar nyckelbegreppet och är kreativ kring den. Till exempel kan en hörlursreklam användas för att diskutera brus/energi i fysik; en om diabetes kan introducera insulin/bukspottkörtelfunktionen i biologin; annonser om olika schampon kan användas för att diskutera sulfater i kemi.

Beroende på betygsnivån och elevernas innehållskunskap kan du bestämma dig för att introducera annonsen som en fokushändelse innan du förklarar vetenskapen bakom det på djupet; eller så kan du presentera annonsen efter att konceptet har diskuterats för att eleverna ska befästa sin förståelse av konceptet och kunna överföra det till en verklig tillämpning.

Aktivitet: Annonser kan användas för att provocera fram vetenskapsrelaterade frågor eller undersökningar. Undersökningsaktiviteter är särskilt användbara för studenter att analytiskt undersöka och fatta rationella beslut om vetenskapliga påståenden i annonser. Eleverna kan testa en produkt eller formulera en hypotes om en kemisk förenings natur. Till exempel, när man diskuterar socker i en vetenskaps-/biologiklass, kan en reklam för klubbor användas för att undersöka om myror föredrar socker framför konstgjorda sötningsmedel. En Kleenex-annons kan användas för att undersöka hållbarhet.

Uppmuntra eleverna att formulera förfrågningsfrågor för att verifiera påståenden i annonser med hjälp av deras innehållskunskap eller diskutera bestämmelser som kan tillämpas för att skydda konsumenter. Som en kulminerande aktivitet kan eleverna arbeta i grupper för att skapa en annons relaterad till ett koncept som diskuteras i klassen. De kan till exempel redigera eller återskapa en annons som DNA-strukturen, eller välja och analysera en för att identifiera falska eller vilseledande påståenden.

Använd frågor för att Guide Studenter

Prova dessa exempel på vägledande frågor:

 • Vilka ord eller fraser verkar vaga i den här annonsen?
 • Vilka (vetenskapliga) frågor kommer du upp när du har läst/tittat på den här annonsen?
 • Vilka vetenskapliga idéer/begrepp saknas i annonsen som, om den finns, skulle göra den mer korrekt?
 • I vilken utsträckning håller du med/är du övertygad av påståendet i annonsen?
 • Hur kan du kontrollera påståendets vetenskapliga giltighet?
 • Är du nöjd, som en konsument, med användning av vetenskaplig information i denna annons?

Som ett verktyg och ämne i naturvetenskapsklassrummet har annonser potential att berika läroplaner och pedagogik och utbud upplevelser för studenter att bli vetenskapligt läskunniga konsumenter. Annonser, som använder vetenskap och vetenskapligt språk som ett marknadsföringsbudskap, kan användas för att utbilda elever om vetenskap när de lär sig att reda ut mediabudskap. Att använda annonser som utbildningsinnehåll är väsentligt för att bygga upp elevernas mediekompetens inom naturvetenskap och för att förstå vad som gör annonser minnesvärda eller övertygande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Vad är betydelsen av topografiska kartor?

 • Vilka typer av spänningar finns i jordskorpan?

 • Vad är Jupiters stora ekvatorialbula?

 • En flyttfirma med stort hjärta

 • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

 • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning