Hur man beräknar gallon och tankvolym

Om du inte vet hur många liter en tank rymmer kan du räkna ut det själv med en enkel formel. Måtten du behöver för att beräkna volymen är olika, beroende på vilken tank du har. Rektangulära tankar, som akvarier kräver en formel, medan cylindriska tankar, som dricksvattentankar, kräver en annan.

Rektangulära tankar

Mät tankens längd, bredd och djup med ett måttband. Du kan mäta från insidan av tanken eller, om så är föredraget, mäta utsidan och sedan subtrahera bredden på tankväggarna för att bestämma innermåttet.

Multiplicera sedan längd-, bredd- och djupmåtten för att hitta kubikvolymen i kubiktum. Till exempel, om måtten är 20 tum gånger 12 tum gånger 12 tum, är volymen 2 880 kubiktum.

Slutligen, dividera kubikvolymen i tum med 231, som en gallon är lika med 231 kubiktum. En 2 880 kubiktums tank är 12,47 gallons

Cylindriska tankar

Mät tankens höjd och radie. Radien är avståndet från tankens centrum till dess ytterkant. Ett annat sätt att hitta radien är att dividera diametern, eller bredden, med två.

Kvadrera radien genom att multiplicera radien gånger sig själv och multiplicera den sedan med 3,1416, vilket är konstanten pi. Multiplicera detta tal med höjden för att bestämma kubikvolymen i tum. Till exempel, om du har en tank som är 12 tum i diameter och 20 tum hög, ser beräkningen ut så här:

Dividera kubikvolymen i tum med 231 för att hitta antalet gallon.

Tips

    • Om du vill mäta större tankar i fot, multiplicera kubikfoten med 7,48 för att omvandla kubikfot till gal. lons. Den exakta omvandlingsfaktorn är 7,48052.

  • Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg