Hur man konverterar gram till mullvadar och vice versa

Detta fungerade exempelproblem visar hur man omvandlar antalet gram av en molekyl till antalet mol av molekylen. Varför skulle du behöva göra det? Den här typen omvandlingsproblem uppstår främst när du får (eller måste mäta) massan av ett prov i gram och sedan behöver arbeta med ett förhållande eller balanserad ekvationsproblem som kräver mol.

Nyckelalternativ: Konvertera mullvadar till gram (och vice versa)

 • Gram och mol är två enheter för att uttrycka mängden materia i ett prov. Det finns ingen ”omvandlingsformel” mellan de två enheterna. Istället måste du använda atommassavärden och kemikalien formel för att göra omvandlingen.
 • För att göra detta, slå upp atommassorna i det periodiska systemet och använd formelmassan för att veta hur många atomer av varje grundämne finns i en förening.
 • Kom ihåg att nedsänkta stycken i en formel indikerar antalet atomer. Om det inte finns något nedsänkt betyder det att det bara finns en atom av det elementet i formeln.
 • Multiplicera antalet atomer av ett grundämne genom dess atommassa. Gör detta för alla atomerna och lägg ihop värdena för att få antalet gram per mol. Detta är din konverteringsfaktor.
 • Omvandling av gram till mol Problem

  Bestäm antalet mol CO2

  i 454 gram CO2.

  Lösning

  Slå först upp atommassorna för kol och syre från det periodiska systemet. Atommassan för C är 12,01, och atommassan för O är 16,00. Formelmassan för CO2 är :

  12,01 + 2(16,00) = 44,01

  Alltså en mol CO2 väger 44,01 gram. Denna relation ger en omvandlingsfaktor för att gå från gram till mol. Med faktorn 1 mol/44,01 g:

  mol CO2 = 454 gx 1 mol/44,01 g = 10,3 mullvadar

  Svar

  Det finns 10,3 mol CO2 i 454 gram CO 2.

  Moles to Grams Exempelproblem

  Å andra sidan, ibland får du ett värde i mol och behöver konvertera det till gram. För att göra detta, beräkna först molmassan av ett prov. Multiplicera sedan det med antalet mol för att få ett svar i gram:

  gram prov = (molmassa) x (mol)

  Hitta till exempel antalet gram i 0,700 mol väteperoxid, H2O2.

  Beräkna molmassan genom att multiplicera talet av atomer av varje grundämne i föreningen (dess underskrift) gånger grundämnets atommassa från det periodiska systemet.

  Molär massa = (2 x 1,008 ) + (2 x 15.999) Observera användningen av mer signifikanta siffror för syre

  Molar massa = 34,016 gram/mol

  Multiplicera molmassan med antalet mol för att få gram:

  gram väteperoxid = (34,016 gram/mol) x (0,700 mol) = 23,811 gram

  Det finns 23,811 gram väteperoxid i 0,700 mol väteperoxid.

  Utföra gram- och mullvadsomvandlingar

  Här är några tips för att utföra dessa konverteringar:

 • De två vanligaste problemen är att ställa in problemet felaktigt, så att enheterna inte avbryter och ger rätt resultat . Det hjälper att skriva ut konverteringen och se till att enheter avbryts. Du kanske vill dra ett streck genom dem i komplexa beräkningar för att hålla reda på aktiva enheter.
 • Titta på dina signifikanta siffror. Kemiprofessorer är oförlåtande när det gäller att rapportera ett svar, även om du ställer in problemet korrekt.
 • Omvandlingsproblem av mol till gram

  Ibland får man mullvadar och behöver omvandla det till gram. Detta fungerade exempelproblem visar hur du konverterar mol till gram.

  Problem

  Bestäm massan i gram av 3,60 mol H2

  SO4.

  Lösning

  Slå först upp atommassorna för väte, svavel och syre från det periodiska systemet. Atommassan är 1,008 för H, 32,06 för S och 16,00 för O. Formelmassan för H2SO4 är:

  2(1,008) + 32,06 + 4(16,00) = 98,08

  Alltså en mol H2SO4 väger 98,08 gram. Denna relation ger en omvandlingsfaktor för att gå från gram till mol. Med faktorn 98,08 g / 1 mol:

  gram H2SO4 = 3,60 mol x 98,08 g / 1 mol = 353 g H2SO4

  Svar

  Det finns 353 gram H

  2SO4 i 3,60 mol H2SO4.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg