I vilka klippformationer kan guld hittas?

Guld finns oftast i mycket små mängder blandat med andra material. Erfarna guldletare letar sällan efter guld, utan letar hellre efter stenar och klippformationer som är kända för att hålla guld.

Kvarts

••• Nastya22/iStock/Getty Images

Guld finns oftast i kvartssten. När kvarts hittas i guldlagerområden är det möjligt att guld också kommer att hittas. Kvarts kan hittas som små stenar i flodbäddar eller i stora sömmar i sluttningar. Den vita färgen på kvarts gör det lätt att upptäcka i många miljöer.

Alluvium

••• Achim Prill/iStock/Getty Images

Alluvium är en fyndighet av eroderat material och sediment som samlas till ett område. När guld och andra material eroderas, trycks de små bitarna av vatten och andra krafter in i bäckar och flodbäddar och andra fördjupningar. Eftersom guld är tyngre än de flesta andra naturligt förekommande material, lägger det sig på botten av dessa fyndigheter.

Påträngande rock

•••

johnandersonphoto/iStock/Getty Images

Intrusiv bergart bildas när smält magma trycks mellan lager av befintligt berg. Påträngande berg är vanligtvis mycket hårt och eroderar långsamt. Detta gör att den omgivande stenen kan slitas bort av vind och vatten, vilket bara lämnar den hårdare stenen på plats. Tunga partiklar, som guld, kommer sannolikt att ansamlas mot det hårdare berget medan de lättare materialen lättare flyttas bort.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är betydelsen av topografiska kartor?

  • Vilka typer av spänningar finns i jordskorpan?

  • Vad är Jupiters stora ekvatorialbula?

  • En flyttfirma med stort hjärta

  • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

  • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning