Lär dig temperaturen där Fahrenheit och Celsius är samma

Celsius och Fahrenheit är två viktiga temperaturskalor. Fahrenheit-skalan används främst i USA, medan Celsius används över hela världen. De två skalorna har olika noll poäng och Celsius-graden är större än Fahrenheit.

Det finns dock en punkt på Fahrenheit- och Celsius-skalorna där temperaturerna i grader är lika. Detta är -40 °C och -40 °F. Om du inte kommer ihåg numret finns det en enkel algebraisk metod för att hitta svaret.

Viktiga tips: När blir Fahrenheit lika med Celsius?

 • Celsius och Fahrenheit är två temperaturskalor.
 • Fahrenheit- och Celsius-skalorna har en punkt där de skär varandra. De är lika vid -40 °C och -40 °F.
 • Den enkla metoden att hitta när två temperaturskalor är lika med varandra är att ställa in omvandlingsfaktorerna för de två skalorna lika till varandra och lös temperaturen.
 • Ställ in Fahrenheit och Celsius lika

  Istället för att konvertera en temperatur till en annan (vilket inte är användbart eftersom det förutsätter att du redan vet svaret), kan du ställa in grader Celsius och grader Fahrenheit lika med varandra med hjälp av omvandlingsformeln mellan de två skalorna:

  °F = (°C 9/5) + 32

  °C = (°F – 32) 5/9

  Det spelar ingen roll vilken ekvation du använder; använd helt enkelt

  x istället för grader Celsius och Fahrenheit. Du kan lösa detta problem genom att lösa för

  x

  :

  °C = 5/9 (°F – 32)

  x = 5/9 (x – 32)

  x = (5/9)x – 17,778

  1x – (5/9)x = – 17,778


  0,444x = -17,778
  x = -40 grader Celsius eller Fahrenheit

  Om du använder den andra ekvationen får du samma svar:

  °F = (°C 9/5) + 32

  °x – (°x 9/5) = 32

  -4/5 °x = 32

  °x = -32 5/4

  x = -40°

  Mer om temperatur

  Du kan ställa in två skalor lika med varandra för att hitta när någon av dem skär varandra. Ibland är det lättare att bara slå upp motsvarande temperatur. Denna praktiska temperaturomvandlingsvåg kan hjälpa dig.

  Du kan också träna på att konvertera mellan temperaturskalor:

 • Fahrenheit till Celsius
 • Celsius till Fahrenheit
 • Celsius kontra Celsius
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Vad är betydelsen av topografiska kartor?

  • Vilka typer av spänningar finns i jordskorpan?

  • Vad är Jupiters stora ekvatorialbula?

  • En flyttfirma med stort hjärta

  • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

  • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning