Prova det här övningstestet för jämviktskonstanter

[8, 1]

Fråga 1

En jämviktskonstant med ett värde K > 1 betyder:

a. det finns fler reaktanter än produkter vid jämvikt
b. det finns fler produkter än reaktanter vid jämvikt
c. det finns samma mängd produkter och reaktanter vid jämviktd. reaktionen är inte i jämvikt

Fråga 2

Lika mängder reaktanter hälls i en lämplig behållare. Med tillräcklig tid kan reaktanterna omvandlas nästan helt till produkter om:

a. K är mindre än 1
b. K är större än 1
c. K är lika med 1
d. K är lika med 0

Fråga 3

Jämviktskonstanten för reaktionen
H

2 (g) + I2 (g) ↔ 2 HI (g)
skulle vara:
a. K =

2

/[H2][I2]

b. K = [H2][I2]/

2

c. K = 2 /[H2][I2]

d. K = [H2][I2]/2

Fråga 4

Jämviktskonstanten för reaktionen
2 SÅ

2 (g) + O2 (g) ↔ 2 SO3 (g)
skulle vara:
a. K = 2[SO3]/2[SO2][SO2]

b. K = 2[SO2][SO2]/[SO3]
c. K = [SO3]

2

/[SO2]2[SO2]

d. K = [SO2]2[SO2]/[SO3] 2

Fråga 5

Den jämviktskonstant för reaktionen
Ca(HCO 3

)2

(s) ↔ CaO (s) + 2 CO

2 (g) + H2

O (g)

skulle vara:
a. K = [CO2][CO2]

2

[H2O] /[Ca(HCO3)2]

b. K = [Ca(HCO3)2]/[CaO][Ca(HCO3)2]2[H2O]

c. K = [CO2]

2

d. K = [CO2]

2

[H2O]

Fråga 6

Jämviktskonstanten för reaktionen
SnO 2

(s) + 2 H2

(g) ↔ Sn (s) + 2 H2

O (g)

skulle vara:
a. K = [Ca(HCO3)2]

2

/[H2]

2
b. K = [Cl2][Ca(HCO3)2]

2

/[SnO][H2]

2

c. K = [Cl2][H2]

2

/[Sn][H2O]

2

d. K = [H2]

2

/[Ca(HCO3)2]

2

[8, 1]

Fråga 7

För reaktionen

H

2 (g) + Br

2 (g) ↔ 2 HBr (g) ,
K = 4,0 x 10-2. För reaktionen
2 HBr (g) ↔ H

2 (g) + Br2 (g)

K =:

a. 4,0 x 10

-2

b. 5
c. 25
d. 2,0 x 10

-1

Fråga 8

Vid en viss temperatur, K = 1 för reaktionen

2 HCl (g) → H

2 (g) + Cl2 (g)

Vid jämvikt kan du vara säker på att:
a. [H2] = [Cl2]
b. [[] = 2[H2]

c. [[] = [H2] = [[] = 1
d. [H2][Cl2]/[HCl]

2 = 1

Fråga 9

För reaktionen: A + B ↔ C + D
6,0 mol av A och 5,0 mol av B blandas tillsammans i en lämplig behållare. När jämvikt uppnås produceras 4,0 mol C.

Jämviktskonstanten för denna reaktion är:

a. K = 1/8b. K = 8
c. K = 30/16
d. K = 16/30

[8, 1]

 

Fråga 10

 

Den Haberprocessen är en metod för att framställa ammoniak från väte och kväve gaser. Reaktionen är

N2 (g) + 3 H2 (g) ↔ 2 NH3 (g)

Om vätgas tillsätts efter att reaktionen har nått jämvikt kommer reaktionen:

a. flytta till höger för att producera mer produktb. flytta till vänster för att producera fler reaktanter

c. sluta. All kvävgas är redan förbrukad.

d. Behöver du mer information.

Svar

1. b. det finns fler produkter än reaktanter vid jämvikt
2. b. K är större än 1
3. a. K =

2

/[H2][I2]

4. c. K = [SO3]

2

/[SO2]2[SO2]

5. d. K = [CO2]

2[Ca(HCO3)2]

6. a. K = [Ca(HCO3)2]

2

/[H2]

2
7. c. 25
8. d. [H2][Cl2]/[HCl]

2 = 1
9. b. K = 8
10. a. flytta till höger för att producera mer produkt

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är betydelsen av topografiska kartor?

  • Vilka typer av spänningar finns i jordskorpan?

  • Vad är Jupiters stora ekvatorialbula?

  • En flyttfirma med stort hjärta

  • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

  • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning