Testa dig själv med dessa 20 övningskemitest

01

av 20

Betydande siffror och vetenskaplig notation

Mätning är ett viktigt begrepp inom all vetenskap. Din totala mätprecision är bara så bra som din minst exakta mätning. Dessa testfrågor handlar om viktiga siffror och vetenskaplig notation.

02

av 20

Enhetskonvertering

Konvertering från en enhet av mätning till en annan är en grundläggande vetenskaplig färdighet. Detta test omfattar enhetsomvandlingar mellan metriska enheter och engelska enheter. Kom ihåg att använda enhetsavstängning för att enkelt räkna ut enheter i alla vetenskapliga problem.

03

av 20

Temperaturomvandling

Temperaturomvandlingar är vanliga beräkningar inom kemi. Detta är en samling frågor som handlar om omvandlingar mellan temperaturenheter. Detta är viktig praxis eftersom temperaturomvandlingar är vanliga beräkningar inom kemi.

04

av 20

Läsa en menisk i mätning

En viktig laboratorieteknik i ett kemilab är förmågan att noggrant mäta en vätska i en graderad cylinder. Detta är en samling frågor som handlar om att läsa menisken i en vätska. Kom ihåg att menisken är kurvan som ses på toppen av en vätska som svar på dess behållare.

05

av 20

Densitet

När du blir ombedd att beräkna densitet, se till att ditt slutliga svar ges i massenheter – gram, uns, pund eller kilogram – per volym, till exempel kubikcentimeter, liter, gallon eller milliliter. Den andra potentiellt knepiga delen är att du kan bli ombedd att ge ett svar i enheter som är annorlunda än de du får. Granska testfrågorna för enhetsomvandling ovan om du behöver fräscha upp om enhetsomvandlingarna.

06

av 20

Namngivning Joniska föreningar

Att namnge joniska föreningar är en viktig färdighet inom kemi. Detta är en samling frågor som handlar om att namnge joniska föreningar och förutsäga den kemiska formeln från föreningens namn. Kom ihåg att en jonförening är en förening som bildas av joner som binder samman genom elektrostatiska krafter.

07

av 20

Mullvaden

Mullvad är en standard SI-enhet som främst används av kemi. Detta är en samling testfrågor som handlar om mullvad. Ett periodiskt system kommer att vara användbart för att komplettera dessa.

08

av 20

Molar Mass

Molmassan av ett ämne är massan av en mol av ämnet. Dessa testfrågor handlar om att beräkna och använda molära massor. Ett exempel på en molär massa kan vara: GMM O

2

= 32,0 g eller KMM O

2 = 0,032 kg.

09

av 20

Mässa Procent

Att bestämma massprocenten av grundämnena i en förening är användbart för att hitta den empiriska formeln och molekylformlerna för föreningen. Dessa frågor handlar om att beräkna massprocent och hitta empiriska och molekylära formler. När du svarar på frågorna, kom ihåg att molekylmassan för en molekyl är den totala massan av alla atomer som utgör molekylen.

10

av 20

Empirisk formel

Den empiriska formeln för a sammansättning representerar det enklaste heltalsförhållandet mellan de element som utgör sammansättningen. Detta praxistest handlar om att hitta empiriska formler för kemiska föreningar. Tänk på att den empiriska formeln för en förening är en formel som visar förhållandet mellan element som finns i föreningen men inte det faktiska antalet atomer som finns i molekylen.

11

av 20

Molekylär formel

Molekylformeln för en förening är en representation av antalet och typen av element som finns i ett föreningens molekylära enhet d. Detta praxistest handlar om att hitta molekylformeln för kemiska föreningar. Observera att molekylmassan eller molekylvikten är den totala massan av en förening.

12

av 20

Teoretiskt utbyte och begränsande reaktant

Stökiometriska förhållanden för reaktanterna och produkterna från en reaktion kan användas för att bestämma det teoretiska utbytet av reaktionen. Dessa förhållanden kan också användas för att bestämma vilken reaktant som kommer att vara den första reaktanten som förbrukas av reaktionen. Denna reaktant är känd som det begränsande reagenset. Denna samling av 10 testfrågor handlar om att beräkna teoretiska utbyten och bestämma det begränsande reagenset för kemiska reaktioner.

13

av 20

Kemiska formler

Dessa 10 flervalsfrågor handlar om begreppet kemiska formler. Ämnen som behandlas inkluderar de enklaste och molekylära formlerna, sammansättningen i massprocent och namngivande föreningar.

14

av 20

Balansering Kemiska ekvationer

Du vann förmodligen kommer inte långt i kemi innan du behöver balansera en kemisk ekvation. Detta frågesport med 10 frågor testar din förmåga att balansera grundläggande kemiska ekvationer. Börja alltid med att identifiera varje element som finns i ekvationen.

15

av 20

Balanserande kemiska ekvationer nr 2

Att kunna balansera kemiska ekvationer är tillräckligt viktigt för att ha ett andra test. När allt kommer omkring är en kemisk ekvation en typ av relation du kommer att stöta på varje dag i kemin.

16

av 20

Klassificering av kemisk reaktion

Det finns många olika typer av kemiska reaktioner. Det finns enkla och dubbla ersättningsreaktioner, nedbrytningsreaktioner och syntesreaktioner. Detta test innehåller 10 olika kemiska reaktioner att identifiera.

17

av 20

Koncentration och molaritet

Koncentration är mängden av ett ämne i en fördefinierad volym av utrymme. Det grundläggande måttet på koncentration i kemi är molaritet. Dessa frågor handlar om mätningens molaritet.

18

av 20

Elektronisk struktur

Det är viktigt att förstå arrangemanget av elektroner som utgör en atom. Elektronisk struktur dikterar atomernas storlek, form och valens. Det kan också användas för att förutsäga hur elektroner kommer att interagera med andra atomer för att bilda bindningar. Detta test täcker begreppen elektronisk struktur, elektronorbitaler och kvanttal.

19

av 20

Perfekt Gaslag

Den idealiska gasen lag kan användas för att förutsäga beteendet hos verkliga gaser i andra situationer än låga temperaturer eller höga tryck. Denna samling av frågor behandlar de begrepp som introducerats med de idealiska gaslagarna. Den idealiska gaslagen är förhållandet som beskrivs av ekvationen:

PV = nRT

där P är tryck, V är volym, n är antalet mol av en idealgas, R är den ideala gaskonstanten och T är temperaturen.

20

av 20

Jämviktskonstanter

Kemisk jämvikt för en reversibel kemisk reaktion inträffar när hastigheten av framåtreaktionen är lika med hastigheten för den omvända reaktionen. Förhållandet mellan framåtkursen och den omvända kursen kallas jämviktskonstanten. Testa dina kunskaper om jämviktskonstanter och deras användning med detta övningstest med 10 frågor om jämviktskonstant.

]”>

Utvald video

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • En flyttfirma med stort hjärta

  • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

  • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning

  • Berika naturvetenskapliga läroplaner med annonser

  • Använda ELL-strategier i vetenskapsklassrummet

  • Fokus på naturvetenskap med grundskoleelever i år