Debatten mellan nominalism och realism

Nominalism och realism är de två mest framstående positionerna i västerländsk metafysik som handlar om verklighetens grundläggande struktur. Enligt realister kan alla enheter grupperas i två kategorier: detaljer: och universal. Nominalister hävdar istället att det bara finns detaljer.

Hur förstår realister verkligheten?

Realister postulerar existensen av två typer av enheter, detaljer och universal. Särskildheter liknar varandra eftersom de delar universal; till exempel har varje enskild hund fyra ben, kan skälla och har en svans. Universaler kan också likna varandra genom att dela andra universella; till exempel liknar visdom och generositet varandra genom att de båda är dygder. Platon och Aristoteles var bland de mest kända realisterna.

In realismens tuitiva rimlighet är uppenbar. Realism tillåter oss att ta

subjekt-predikatstrukturen

på allvar av diskursen genom vilken vi representerar världen. När vi säger att Sokrates är vis beror det på att det finns både Sokrates (det särskilda) och visdom (det universella) och det särskilda exemplifierar det universella.

Realism kan också förklara hur vi ofta använder

abstrakt referens. Ibland är egenskaper föremål för vår diskurs, som när vi säger att visdom är en dygd eller att rött är en färg. Realisten kan tolka dessa diskurser som att de hävdar att det finns en universell (visdom; röd) som exemplifierar en annan universell (dygd; färg).

Hur förstår nominalister verkligheten?

Nominalister erbjuder en radikal definition av verkligheten: det finns inga universal, bara uppgifter. Grundtanken är att världen är gjord uteslutande av detaljer och universalerna är av vår egen tillverkning. De härrör från vårt representationssystem (hur vi tänker om världen) eller från vårt språk (sättet vi talar om världen). På grund av detta är nominalismen tydligt knuten på ett nära sätt också till epistemologi (studiet om vad som skiljer berättigad tro från åsikt).

Om det bara finns detaljer, så finns det inga ”dygd”, ”äpplen” eller ”kön.” Det finns istället mänskliga konventioner som tenderar att gruppera objekt eller idéer i kategorier. Dygd existerar bara för att vi säger att den gör det: inte för att det finns en universell abstraktion av dygd. Äpplen existerar bara som en viss typ av frukt eftersom vi som människor har kategoriserat en grupp av speciella frukter på ett speciellt sätt. Manlighet och kvinnlighet, liksom, existerar bara i mänskligt tänkande och språk.

De mest framstående nominalisterna inkluderar medeltida filosofer William av Ockham (1288-1348) och John Buridan (1300-1358) också som samtidsfilosofen Willard van Orman Quine.

Problem för nominalism och realism

Debatten mellan anhängare av dessa två motsatta läger sporrade några av de mest förbryllande problemen inom metafysik, som t.ex. pusslet med Theseus skepp, pusslet med de 1001 katterna och det så kallade problemet med exemplifiering (det vill säga problemet med hur detaljer och universal kan relateras till varandra). Dess pussel som dessa som gör debatten om de grundläggande kategorierna av metafysik så utmanande och fascinerande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Existentialism – Essäämnen

  • Lär dig om atomism: försokratisk filosofi

  • 3 stoiska strategier för att bli lyckligare

  • Vad är studiet av etik?

  • Vad är psykologisk egoism?

  • Exakt vad är liberalism och vad betyder det?