Några tankar om att vara cynisk

Är det acceptabelt, eller rättvist, eller bra för en människa att vara cynisk? Det är en intressant fråga att underhållas.

Antikens grekiska cyniker

Att vara cynisk är en attityd som ska inte förväxlas med att abonnera på de antika grekiska cynikernas filosofier. Dessa bestod av en skola för tänkande med rötter i ignoreringen av någon social konvention i namn av självförsörjning, åsiktsfrihet och handlingsfrihet. Medan termen cynical härstammar från den antika grekiska filosofins cyniker, detta är i stort sett för att håna dem som visade en cynisk attityd. Ändå fanns det också några analogier mellan de två, utan tvekan.

Cynism är en blandning av desillusion och pessimism mot alla affärer som involverar människor; detta innebär ofta att mänskliga konventioner antingen är dömda att misslyckas eller som existerande inte för att förbättra det mänskliga tillståndet utan för att upprätthålla specifika individers intressen. Å andra sidan, medan antikens grekiska cyniker kan ha sagts syfta till att uppnå ett gott liv, kan den cyniske personen inte ha något sådant mål; Oftast lever hon till vardags och antar ett praktiskt perspektiv på mänskliga angelägenheter.

Cynism och machiavellism

En av de främsta cyniska filosoferna i modern tid är Niccolò Machiavelli. I kapitlen av Prinsen som undersöker de dygder som är ägande för en prins, påminner Machiavelli oss om att många – dvs. Platon, Aristoteles och deras anhängare – har föreställt sig stater och kungadömen som aldrig existerat, som föreskriver härskare att upprätthålla beteenden som skulle vara mer passande för dem som lever i himlen än för dem som lever på jorden.

För Machiavelli är moraliska normer oftast fyllda av hyckleri och prinsen rekommenderas inte att följa dem om han vill bevara makten. Machiavellis moral är definitivt fylld av desillusion när det gäller mänskliga angelägenheter; han hade själv bevittnat hur härskare hade dödats eller störtats i brist på en realistisk inställning till sina ansträngningar.

Är cynism dåligt?

Machiavellis exempel kan hjälpa oss i hög grad, tror jag, att reda ut de kontroversiella aspekterna av cynism. Att förklara sig själv som cyniker betraktas ofta som ett djärvt uttalande, nästan en utmaning mot de mest grundläggande principerna som håller samman samhällen. Är detta verkligen målet för cyniska människor, att utmana status quo och att eventuellt utmana alla försök att bilda och upprätthålla ett samhälle?

Visst, ibland kan cynism riktas mot en specifik konstitution; alltså, om du tror att den nuvarande regeringen – men inte någon regering – ska tolkas som att den agerar för vissa intressen som skiljer sig åt. från de som är officiellt uttalade och att det är dömt att förstöra, då kan de som sitter i regeringen betrakta dig som sin antagonist, om inte en fiende.

En cynisk attityd kan dock också vara icke-omstörtande i sina avsikter. Till exempel kan en person anta en cynisk attityd som en mekanism för självförsvar, det vill säga som ett sätt att hantera dagliga angelägenheter utan att bli sårad eller negativt påverkad (ur en ekonomisk eller sociopolitisk synvinkel, till exempel) .

Enligt denna version av attityden behöver en cynisk person inte ha en storslagen uppfattning om hur en regering, eller någon regering, fungerar; inte heller behöver hon ha en storslagen uppfattning om hur människor fungerar; det verkar helt enkelt mer klokt att anta att människor agerar av egenintresse, ofta överskattar sina villkor eller till slut drabbas av otur. Det är i denna mening, vidhåller jag, som att vara cynisk kan vara berättigad, eller till och med ibland rekommenderad.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Existentialism – Essäämnen

  • Lär dig om atomism: försokratisk filosofi

  • 3 stoiska strategier för att bli lyckligare

  • Vad är studiet av etik?

  • Vad är psykologisk egoism?

  • Debatten mellan nominalism och realism