Vad är skönhet? En filosofisk strävan efter ett svar

”Skönheten i sig är bara den förnuftiga bilden av det oändliga”, sa den amerikanske historikern George Bancroft (1800–1891). Skönhetens natur är en av de mest filosofins fascinerande gåtor. Är skönhet universell? Hur vet vi det? Hur kan vi predisponera oss för att omfamna den? Nästan alla stora filosofer har ägnat sig åt dessa frågor och deras besläktingar, inklusive de stora gestalterna inom antik grekisk filosofi som Platon och Aristoteles .

Den estetiska attityden

En estetisk attityd

är ett tillstånd av att betrakta ett ämne utan något annat syfte än att uppskatta det. För de flesta Författarna, därför är den estetiska attityden meningslös: vi har ingen anledning att engagera oss i det annat än att finna estetisk njutning.

Estetisk uppskattning burk föras vidare med hjälp av sinnena: titta på en skulptur, träd som blommar eller Manhattans skyline; lyssnar på Puccinis ”La bohème;” smaka på en svamp risotto; känsla av kallt vatten på en varm dag; och så vidare. Men sinnen är kanske inte nödvändiga för att få en estetisk attityd. Vi kan till exempel glädja oss över att föreställa oss ett vackert hus som aldrig existerade eller att upptäcka eller förstå detaljerna i en komplex sats i algebra.

I princip kan således den estetiska attityden relatera till vilket ämne som helst via vilket tänkbart upplevelsesätt som helst – sinnen, fantasi, intellekt eller vilken kombination som helst av dessa.

Finns det en universell definition av skönhet?

Frågan uppstår om skönhet är universell. Anta att du håller med om att Michelangelos ”David” och ett Van Gogh självporträtt är vackra: har sådana skönheter något gemensamt? Finns det en enda delad kvalitet, skönhet, som vi upplever i dem båda? Och är denna skönhet densamma som man upplever när man tittar på Grand Canyon från dess kant eller lyssnar på Beethovens nionde symfoni?

Om skönhet är universell, som till exempel Platon hävdade, är det rimligt att tro att vi inte känner till det genom sinnena . Faktum är att ämnena i fråga är ganska olika och är också kända på olika sätt (blick, hörsel, observation). Om det finns något gemensamt mellan dessa ämnen, kan det inte vara det som är känt genom sinnena.

Men, finns det verkligen något gemensamt för alla skönhetsupplevelser? Jämför skönheten i en oljemålning med att plocka blommor i ett Montanafält över sommaren eller surfa på en gigantisk våg på Hawaii. Det verkar som om dessa fall inte har något gemensamt inslag: inte ens känslorna eller de grundläggande idéerna tycks stämma överens. På samma sätt tycker människor runt om i världen att olika musik, bildkonst, prestanda och fysiska egenskaper är vackra. Det är på grundval av dessa överväganden som många tror att skönhet är en etikett vi fäster vid olika sorters upplevelser baserat på en kombination av kulturella och personliga preferenser.

Skönhet och nöje

Går skönhet nödvändigtvis ihop med njutning? Berömmer människor skönhet för att det ger njutning? Är ett liv tillägnat strävan efter skönhet värt att leva? Det är några grundläggande frågor inom filosofin, i skärningspunkten mellan etik och estetik.

Om å ena sidan skönhet verkar kopplad till estetisk njutning, söka det förra som ett sätt att uppnå det senare kan leda till egoistisk hedonism (självcentrerat njutningssökande för sin egen skull), den typiska symbolen för dekadens.

Men skönhet kan också betraktas som ett värde, ett av de käraste för människor. I Roman Polanskis film The Pianist

, till exempel, flyr huvudpersonen andra världskrigets ödeläggelse genom att spela en ballad av Chopin. Och fina konstverk kureras, bevaras och presenteras som värdefulla i sig själva. Det råder ingen tvekan om att människor värderar, engagerar sig i och önskar skönhet – helt enkelt för att den är vacker.

  Källor och ytterligare information

 • Eco, Umberto och Alastair McEwen (red.) . ”Skönhetens historia.” New York: Random House, 2010.
 • Graham, Gordon. ”Konstens filosofi: En introduktion till estetik.” 3:e uppl. London: Taylor och Francis, 2005.

  Santayana, George. ”The Sense of Beauty.” New York: Routledge, 2002.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Existentialism – Essäämnen

 • Lär dig om atomism: försokratisk filosofi

 • 3 stoiska strategier för att bli lyckligare

 • Vad är studiet av etik?

 • Vad är psykologisk egoism?

 • Debatten mellan nominalism och realism